Technika solarna

Technika solarna

Technika solarna

Rozróżniamy dwa rozwiązania korzystające z energii słonecznej, panele fotowoltaiczne oraz kolektory słoneczne. Pierwsze, produkują darmową energię, która możemy zasilać np. pompę ciepła i inne urządzenia w gospodarstwie domowym, drugie przetwarza energię zgromadzoną w promieniach słonecznych tak, aby była w stanie ogrzać wodę użytkową.

Zainteresowany realizacjami?
Porozmawiaj z nami!